ตั๋ว - Tickets

ตั๋วรายวัน

 

 

ผู้ใหญ่: 600 บาท

เด็กที่มีส่วนสูงระหว่าง 90 - 120 ซม.: 300 บาท

ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป: 200 บาท (แสดงบัตรประชาชน)

เด็กเล็กส่วนสูงต่ำกว่า 90 ซม. เข้าฟรี

 Copyright © 2017 dinowaterpark.com. All rights Reseverd.